PLUS za 399,- Eur

Varianta založenia s.r.o. pre klientov vyžadujúcich väčší počet živností.

Na základe Vami zadaných údajov pripravíme dokumenty a oboznámime Vás s celým postupom pri zakladaní spoločnosti, doručíme dokumenty na príslušné úrady, uhradíme za Vás poplatky za ohlásenie živností a návrh na zápis spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra.

 

Služba PLUS už za 399,- Eur

 

S riešením PLUS Vám na základe Vami poskytnutých údajov:

  • príprava a tlač dokumentov;
  • poskytnutie informácií o procese zakladania spoločnosti a to vybavenia živnostenských listov a následného zápisu spoločnosti do príslušného obchodného registra;
  • ohlásenie živností na príslušnom obvodnom úrade vo Vašom mene, pričom za ohlásenie 20 voľných živností neplatíte;
  • overíme všetky dokumenty, ktoré tvoria povinnú prílohu k návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra;
  • odošleme návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra so všetkými povinnými prílohami;
  • zaplatíme za Vás súdny poplatok;
  • zabezpečíme zaregistrovanie spoločnosti na daňovom úrade pre daň z príjmov, pričom kartička o pridelení identifikačného čísla bude doručená po založení spoločnosti na adresu sídla spoločnosti;
  • poskytneme Vám sídlo pre vašu s.r.o. na 3 mesiace úplne zdarma;

Vaše ďalšie výdavky pri založení s.r.o. budú pozostávať len zo:

  • správnych poplatkov za overenie podpisov na zakladateľskej listine/spoločenskej zmluve;
  • správnych poplatkov za vystavenie osvedčenia o živnostenskom oprávnení (pri počte voľných živností nad 20: 5,- Eur za živnostenské oprávnenie s voľnou živnosťou; 15,- Eur za živnostenské oprávnenie s viazanou alebo remeselnou živnosťou).