Offshore Seychely KOMPLET za 1 400,- Eur

Nová príležitosť na reštart podnikania.

V súvislosti s prijatými zmenami v oblasti správy daní a zakladania nových spoločnosti dnes už nemôže novú s.r.o. založiť osoba, ktorá má daňový nedoplatok. Daňový úrad pred zápisom do obchodného registra musí vydať písomný súhlas so zápisom v obchodnom registri. Založení zahraničnej osoby môžete túto povinnosť jednoducho obísť.

 

 

Služba KOMPLET už za 1 400,- Eur

 

Balík KOMPLET zahŕňa:

  • Založenie materskej spoločnosti na Seychelách, ktorá bude vo vlastníctve Vami určených osôb
  • Založenie dcérskej spoločnosti s.r.o. na Slovensku
  • Vymenovanie konateľa podľa určenia
  • Prenájom registračného sídla materskej spoločnosti na 1 rok
  • zľavu vo výške 50 % na prenájom registračného sídla dcérskej spoločnosti s.r.o.

V cene služby nie je zahrnutý poplatok za vedenie a úschovu účtovných záznamov, ktorý je fakturovaný v zmysle platného cenníka.

Ročný obnovovací poplatok v prípade balíka KOMPLET je 700,- Eur a zahŕňa prenájom registračného sídla materskej spoločnosti na Seychelách a zľavu vo výške 50 % na prenájom registračného sídla dcérskej spoločnosti s.r.o. (poplatok za vedenie a úschovu účtovných záznamov nie je zahrnutý a je fakturovaný v zmysle platného cenníka).

Ak vám vznikol daňový nedoplatok bez Vášho zapríčinenia, napr. z dôvodu zhoršenej situácie na trhu alebo z dôvodu druhotnej platobnej neschopnosti, ani Vy nebudete môcť si založiť novú spoločnosť. My Vám ponúkame aj v tomto prípade riešenie, kde bez akýchkoľvek problémov Vám zabezpečíme založenie novej s.r.o. prostredníctvom materskej spoločnosti na Seychelách.Takáto štruktúra vlastníctva zabezpečí nielen bezproblémové založenie slovenskej spoločnosti s ručením obmedzeným osobou, ktorá má daňový nedoplatok, ale poskytne aj vysoký stupeň ochrany vlastníctva slovenskej s.r.o. pred prípadnými vymáhacími alebo exekučnými konaniami voči osobe, ktorá je skutočným vlastníkom spoločnosti.

Okrem uvedených služieb Vám naša spoločnosť Vie zabezpečiť aj doplnkové služby, ako napríklad založenie bankového účtu, príjem a preposielanie pošty, zrušenie spoločnosti. V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať.