Likvidácia KOMPLET za 400,- Eur

Spôsob ako vymazať svoju s.r.o. z obchodného registra.

Zabezpečíme vám celý proces výmazu spoločnosti s ručením obmedzeným z obchodného registra na základe uskutočnenej likvidácie spoločnosti, počas ktorej dochádza k uspokojovaniu veriteľov na základe speňaženia všetkého dostupného majetku a následne k rozdelenie zostatku jednotlivým spoločníkom.

Likvidácia s.r.o. už za 400,- Eur

Táto služba je vhodná hlavne pre spoločnosti, ktorých hodnota majetku prevyšuje výšku záväzkov veriteľom, prípadne pre spoločnosti, ktoré nemajú žiaden majetok. Celý proces zrušenia spoločnosti, likvidácie a následného výmazu s.r.o. z obchodného registra je dlhodobým, trvá viac ako 6 mesiacov. Počas tohto procesu Vám vypracujeme všetky dokumenty potrebné na ukončenie likvidácie spoločnosti, rovnako Vám vieme poskytnúť poradenstvo týkajúce sa účtovnej evidencie spoločnosti, ktorá je nevyhnutným predpokladom na udelenie súhlasu správcu dane s výmazom.

Cena nezahŕňa správne poplatky za overenie podpisov na príslušných dokumentov.