Zlúčenie spoločnosti od 350,- Eur

Zrušenie spoločnosti s existujúcou spoločnosťou ako právnym nástupcom

Pri zlúčení spoločnosti pripravíme návrh zmluvy o zlúčení, po uzatvorení ktorej dochádza k zrušeniu zanikajúcej spoločnosti, pričom právnym nástupcom sa stáva existujúca spoločnosť. Celkové náklady na zlúčenie spoločnosti závisia od počtu spoločností, ktoré sa procesu zlúčenia zúčastňujú ako aj od výšky základného imania týchto spoločností.

Zlúčenie s.r.o. už za 350,- Eur

Uvedená cena je za vypracovanie dokumentácie k zlúčeniu dvoch spoločností, z ktorých jedna spoločnosť zanikne a zahŕňa súdne poplatky za podanie návrhov na zápis do obchodného registra. V cene nie sú zahrnuté notárske poplatky za vypracovanie notárskej zápisnice, ktorá je nevyhnutnou súčasťou tohto procesu, a za overenie podpisov.

Služba je vhodná napríklad aj v tých situáciách, ak ste vlastníkom viacerých spoločností, pričom z dôvodu optimalizácie platenia daňovej licencie nie je pre vás vhodné úplne zrušiť spoločnosť a rovnako ani platiť za každú spoločnosť daňovú licenciu.

V prípade, ak je súčasťou zlúčenia viacej spoločností, je poplatok za tretiu spoločnosť 150,- Eur a za každú ďalšiu 100,- Eur.