Vyhlásenie konkurzu s.r.o. za 250,- Eur

Vyhlásenie konkurzu na zadlženú spoločnosť.

Ako konateľ spoločnosti ste povinný sledovať finančnú situáciu vo Vašej spoločnosť a v prípade, ak vaša spoločnosť sa dostane do úpadku, je vašou povinnosťou podať návrh na vyhlásenie konkurzu. V opačnom prípade sa vystavujete riziku sankcie za nesplnenie tejto povinnosti, ktorá môže dosiahnuť až výšku základného imania spoločnosti. Zhodnotíme stav vašej spoločnosti a v prípade potreby pripravíme všetky podklady k podaniu návrhu na vyhlásenie konkurzu.


 

vyhlásenie konkurzu už za 250,- Eur

 

V cene služby sú zahrnuté:

- osobná konzultácia s vyhodnotením podmienok pre vyhlásenie bankrotu, v prípade nevyužitia služby je poplatok za konzultáciu 30,- Eur;
- oboznámenie s procesom vyhlásenia konkurzu, nákladov na tento proces;
- vypracovanie príslušných dokumentov nevyhnutných pre vyhlásenie konkurzu;

V cene služby nie sú zahrnuté správne poplatky za overenie podpisov, vyžadovaný preddavok splatný podaním návrhu na vyhlásenie konkurzu ani poplatky, ktorých povinnosť úhrady môže počas konania vzniknúť.

Nevyhnutým predpokladom na vyhlásenie konkurzu je spĺňanie zákonom stanovených podmienok a preukázanie minimálnej hodnoty majetku.