Offshore Seychely ULTRA za 1 650,- EUR

Podnikajte v úplnej diskrétnosti!

Využite službu ULTRA a založte si ultra diskrétnu spoločnosť. Pri tejto službe Vám zabezpečíme založenie novej offshore spoločnosti v daňovom raji na Seychelských ostrovoch, pričom Vaše meno nebude figurovať v žiadnom verejnom registri. Vaše meno sa poskytne len registrovanému agentovi, ktorý zabezpečuje založenie spoločnosti. V obchodnom registri ako vlastníci spoločnosti - akcionári a riaditeľ spoločnosti budú figurovať nominované osoby.

 

 

Služba ULTRA už za 1 650,- Eur

 Služba ULTRA zahŕňa:

 • Vypracovanie zakladateľských dokumentov
 • Výpis z registra
 • Rozhodnutie zakladateľa o vymenovaní prvého riaditeľa
 • Zápisnica z prvej schôdze riaditeľa
 • Podielový / akcionársky list
 • Notársky overené zakladateľské dokumenty opatrené apostilom
 • Nominovaní akcionári a riaditeľ
 • Nedatované stretnutie akcionárov o akceptovaní rezignácie riaditeľa
 • Nedatované oznámenie riaditeľa o rezignácii na funkciu
 • Prázdna nedatovaná zmluva o prevode akcií, ktorá umožňuje prevod v neskoršej dobe
 • Závet akcionára
 • Plnú moc (ak je požadovaná)
 • Doručenie dokumentov
 • Sídlo spoločnosti na jeden rok

V cene služby nie je zahrnutý poplatok za vedenie a úschovu účtovných záznamov, ktorý je fakturovaný v zmysle platného cenníka.

Ročný obnovovací poplatok v prípade služby ULTRA je 950,- Eur a okrem iného zahŕňa prenájom registračného sídla, odmenu za nominovaných akcionárov a riaditeľa, vládny poplatok za licenciu (poplatok za vedenie a úschovu účtovných záznamov nie je zahrnutý a je fakturovaný v zmysle platného cenníka).

Pri využití tejto služby Vám budú poskytnuté nedatované rozhodnutie riaditeľa o vzdaní sa funkcie ako aj nedatované zápisnice o schválení vzdania sa funkcie riaditeľa a prevodu podielu spoločnosti na Vás. Súčasťou služby je aj prázdna nedatovaná zmluva o prevode akcií na Vás, takže kedykoľvek môžete previesť spoločnosť na Vami požadovanú osobu. Samozrejmosťou je aj závet, kde v prípade úmrtia nominovaného akcionára sa prevedie obchodný podiel na Vás.

Okrem uvedených služieb Vám naša spoločnosť Vie zabezpečiť aj doplnkové služby, ako napríklad založenie bankového účtu, príjem a preposielanie pošty, zrušenie spoločnosti. V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať.