BASIC za 336,- Eur

Najlacnejší variant založenia s.r.o. vhodný pre väčšinu klientov

Na základe Vami zadaných údajov pripravíme dokumenty a oboznámime Vás s celým postupom pri zakladaní spoločnosti a uhradíme za Vás poplatok za návrh na zápis spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra.

 

 

Služba BASIC už za 336,- Eur

 

Založíme Vám novú spoločnosť s ručením obmedzeným, pričom Vy nezaplatíte ani o euro navyše, ako by ste zaplatili pri založení s.r.o. svojpomocne.

S riešením BASIC Vám na základe Vami poskytnutých údajov:

  • príprava a tlač dokumentov;
  • poskytnutie informácií o procese založenia spoločnosti a to vybavenia živnostenských listov a následného zápisu spoločnosti do príslušného obchodného registra;
  • ohlásenie živností na príslušnom obvodnom úrade vo Vašom mene, pričom v cene je zahrnuté ohlásenie piatich voľných živností;
  • odošleme návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra so všetkými povinnými prílohami;
  • zaplatíme za Vás súdny poplatok;
  • zabezpečíme zaregistrovanie spoločnosti na daňovom úrade pre daň z príjmov, pričom kartička o pridelení identifikačného čísla bude doručená po založení spoločnosti na adresu sídla spoločnosti;
  • v prípade záujmu zabezpečíme vydanie kvalifikovaného certifikátu na vytváranie zaručeného elektronického podpisu zdarma.

Vaše ďalšie výdavky budú pozostávať zo:

  • správnych poplatkov za overenie podpisov na zakladateľskej listine/spoločenskej zmluve;
  • správnych poplatkov za ohlásenie živností nad počet zahrnutý v cene služby (5,- Eur za ohlásenie šiestej a ďalšej voľnej živnosti; 15,- Eur za živnostenské oprávnenie s viazanou alebo remeselnou živnosťou).