Ako založiť spoločnosť s ručením obmedzeným

S nami je proces založenia spoločnosti s ručením obmedzeným veľmi jednoduchý. Poskytneme Vám všetky nevyhnutné podklady na založenie spoločnosti, prevedieme Vás celým postupom a zastúpime Vás pred príslušným okresným úradom a okresným súdom. Vašou základnou úlohou tak zostáva len výber toho správneho názvu Vašej novej firmy a výber toho správneho riešenia, ktoré ponúkame.

 

Ak sa rozhodnete založiť spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.), overiť si dostupnosť názvu Vašej novej spoločnosti si môžete na internetovej stránke obchodného registra Slovenskej republiky.

alebo na internetovej stránke živnostenského registra Slovenskej republiky:

Ak sa rozhodnete pre využite jednej z nami ponúkaných služieb asistovaného založenia spoločnosti, celý proces prebieha nasledovne:

  1. prvotným krokom pri založení spoločností je spísanie zakladateľskej listiny, resp. spoločenskej zmluvy. Túto listinu Vám vypracujeme najneskoršie nasledujúci pracovný deň po dni, v ktorom nám zašlete všetky nami požadované údaje. Totožnosť osôb, ktorí túto listinu podpísali, musí byť úradne overená.
  2. po spísaní zakladateľskej listine už nemusíte vykonať žiadny úkon, keďže pri založení s.r.o. Vás v ďalšom postupe zastupuje naša spoločnosť. Vo vašom mene ohlásime živnosti na odbor živnostenského podnikania príslušného okresného úradu v obvode ktorého bude mať spoločnosť sídlo. Pri ohlásení živnosti je potrebné uhradiť správne poplatky za vystavenie osvedčenia o živnostenskom oprávnení vo výške 5,- Eur za oprávnenie pre voľnú živnosť alebo vo výške 15,- Eur za oprávnenie pre remeselnú alebo viazanú živnosť. Vystavené živnostenské listy je potrebné prevziať a vzdať sa práva na odvolanie, z dôvodu, aby živnostenské listy nadobudli okamžite právoplatnosť. Po vydaní osvedčenia o živnostenskom oprávnení Vás následne budeme zastupovať pred príslušným okresným súdom vo veci podania návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra. Po vykonaní zápis spoločnosti do obchodného registra Vám doručíme potvrdenie o vykonaní zápisu s.r.o. do obchodného registra ako aj prvovýpis, ktorým budete preukazovať existenciu novej spoločnosti.