Zoznam živností

Rozmýšľať nad začatím podnikania, ale neviete ako svoju činnosť pomenovať? Prezrite si aktuálny prehľad označení jednotlivých druhov živností.

Zákon rozoznáva tri druhý živností. U remeselných a viazaných živností sa vyžaduje preukázanie dosiahnutia odborného vzdelávania, prípadne prax. Takéto podmienky môže spĺňať len fyzická osoba. Preto u spoločností s ručením obmedzeným preukazuje dosiahnuté vzdelanie, prípadne získané osvedčenie alebo prax, ustanovený zodpovedný zástupca. Pre voľné živnosti nie sú ustanovené žiadne obmedzenia ani podmienky.

Remeselné živnosti

U remeselných živností je podmienkou prevádzkovania odborná spôsobilosť získaná vyučením v odbore. U týchto živností je tak nevyhnutné preukázať odbornú spôsobilosť výučným listom, prípadne získanou praxou v odbore.
Zoznam remeselných živností

Viazané živnosti

Podmienkou prevádzkovania viazaných živností je odborná spôsobilosť získaná inak, napríklad získaním iného typu vzdelania, prípadne osvedčenia. V niektorých prípadoch je vyžadujúca aj prax v odbore.
Zoznam viazaných živností

Voľné živnosti

Voľné živnosti môže prevádzkovať ktokoľvek a nevyžadujú sa žiadne kvalifikačné alebo iné odborné predpoklady.
Zoznam voľných živností