Variabilita označení Seychellskej IBC spoločnosti

Meno spoločnosti môže končiť slovom alebo skratkou označujúcou právnickú osobu alebo spoločnosť s ručením obmedzeným.

 

Najobľúbenejšie koncovky sú napr. "Limited", "Corporation" alebo "Incorporated", slová "Société anonyme", alebo "Sociedad Anonima", alebo skratky "Ltd", "Corp", "Inc", "GmbH", "AG", "OY" alebo "SA". Úplný zoznam týchto koncoviek a skratiek je možné nájsť v časti III, § 11 (1) Seychelles International Business Companies Act (Seychelsky medzinárodný obchodný zákon), ako aj v nasledujúcej tabuľke.

 

Názov spoločnosti

Skratka

Spoločnosť s ručením obmedzeným s.r.o.
Limitia LTDA.
Compagnie CIE
Company CO.
Società per Azioni S.P.A.
Società par action s.p.a.
Részvénytársaság  Rt
Akciová spoločnosť a.s.
Dioníčko društvo d.d.
Delniska druzba D.D.
Aktsionernoye Obschestvo A.O.
Osakeyhtiö OY
Aktiengesellschaft AG
Anstalt Est
Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH
Société a responsabilité limité S.à.r.l.
Anpartsselskab ApS
Aktieselskab  A/S
Società a responsabilità Limitada S.r.l.
Sociedad Limitada S.L.
Spólka Akcyjna S.A.
Spólka z organiczoną odpowiedzialnoścoą Sp.z.
Private limited company o.o.
Close Corporation CC
(Proprietory) Limited (Pty) Ltd
Eteria periorismenis efthynis E.P.E.
Limited Ltd
Corporation Corp.
Société Anonyme or sociedad Anomina  S.A.
Public Limited Company PLC
Societe, a Responosabilité Limité S.A.R.L.
Berhad Bhd
Proprietary Pty
Namloze Vennootschap N.V.
Besloten Vennootschap B.V.
Aktiengesellschaft A.G.
Limited Life Company LLC