Offshore Seychelly

Podnikajte v úplnej diskrétnosti v daňovom raji! Založenie offshore spoločnosti Vám nielen prináša možnosti daňovej optimalizácie, ale takáto forma vlastníctva garantuje značnú mieru ochrany vášho vlastníctva.

Naša spoločnosť už niekoľko rokov ponúka založenie offshore spoločnosti v Seychelskej republike. Hlavným dôvodom výberu tejto jurisdikcie je stabilné právne prostredie s vysokou mierou flexibility na požiadavky zakladateľov offshore spoločnosti.

V rámci služieb ponúkame niekoľko možností založenia offshore spoločnosti, či už využitie klasickej formy založenia, kde sa spoločnosť zakladá na Vami uvedené osoby a rovnako aj s Vami vymenovaným riaditeľom, alebo využitie služieb nominovaných vlastníkov a riaditeľov, kde nominované osoby oficiálne prevezmú vlastníctvo a riadenie tejto spoločnosti so zachovaním Vášho vplyvu na ďalší chod tejto spoločnosti.

Pri posudzovaní právnych a daňových dôvodov založenia offshore spoločností je dôležité, aby riadenie a kontrola spoločnosti bola oficiálne vykonávaná na území Seychelskej repoubliky. Je vhodné, aby pred začatím využívania offshore spoločnosti na optimalizáciu daňových nákladov, ste konzultovali otázku využívania takejto formy s účtovným a daňovým poradcom, keďže aplikácia daňových predpisov závisí od konkrétnych podmienok realizácie podnikateľskej činnosti. Tradičná rola riaditeľa spoločnosti je dohliadať na chod spoločnosť. Klienti bežne z uvedeného dôvodu žiadajú o vykonávanie tejto úlohy priamo na ostrove. To zvyčajne znamená, aby sa podpisovali niektoré dokumenty v mene spoločnosti a zvolávali sa nutné valné zhromaždenia z územia Seychelskej republiky. Samozrejme, takýto riaditeľ bude vykonávať a plniť svoju úlohu v súlade s Vašimi požiadavkami. Meno riaditeľa nebude prístupné v žiadnom verejnom dokumente, keďže informácia o riaditeľovi patrí medzi dôverné informácie.