Vedenie účtovníctva

Komplexný rad služieb pri správe spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.) zahŕňa aj služby vedenia účtovníctva.

Ponúkame Vám vedenie účtovnej agendy, či už v prípade s.r.o. podvojného účtovníctva alebo pri živnostníkoch - fyzických osobách podnikateľoch - jednoduchého účtovníctva. Problémom nie je ani zabezpečenie spracovania miezd, ako ani vedenie skladovej evidencie. Evidencia daní a vypracovanie daňových priznaní je samozrejmosťou.

Nespornou výhodou využitia našich služieb spočíva nielen v ušetrení finančných prostriedkov, ale klient na jednom mieste získa celý rad služieb, ktoré mu bez akýchkoľvek problémov zabezpečia úspešný štart do podnikania. Ten je garantovaný našou odbornosťou v oblasti podnikania formou spoločnosti s ručeným obmedzeným.

Ako aj pri iných službách, aj pri vedení účtovníctva, naša spoločnosť poskytuje a garantuje maximálnu diskrétnosť. Z tohto dôvodu na našich stránkach nenájdete informácie o spoločnostiach, ktoré využívajú naše služby.

Služba vedenia podvojného účtovníctva okrem iného zahŕňa tieto evidencie:

  • hlavná kniha
  • analytická evidencia účtovníctva
  • účtovný denník
  • evidencia vydaných a prijatých faktúr
  • evidencia pohľadávok a záväzkov, saldokonto
  • evidencia DPH
  • skladová evidencia
  • mzdová personalistika
  • evidencia majetku a odpisov
  • kniha jázd a ďalšie evidencie...

Výsledná cena za vedenie účtovníctva závisí od rozsahu podnikateľskej činnosti danej spoločnosti a od celkového počtu účtovných operácií. Minimálna cena sa pohybuje v rozsahu od 30 do 50 Eur za mesiac. Samozrejme, výsledná cena je určená dohodou obidvoch zmluvných strán.  Pre bližšie informácie nás neváhajte kontaktovať.

Každý klient, ktorý využil naše služby asistovaného založenia spoločnosti alebo prenájmu sídla spoločnosti, resp. kúpil novú ready made spoločnosť, automaticky pri využití služby vedenia účtovníctva získa kvalifikovaný certifikát na vytvorenie zaručeného elektronického podpisu zdarma. Tento certifikát môže bez akýchkoľvek problémov využiť na podávanie daňových priznaní elektronicky bez nutnosti odosielania dokumentov poštou.

Rovnako pri využití viacerých služieb klient automaticky získava výhodnejšie cenové podmienky a zľavy na ďalšie nami ponúkané služby.