Založenie s.r.o. a ďalší servis

Využite naše niekoľkoročné skúsenosti a založte si spoločnosť bez nákladov naviac! Náš servis zahŕňa kompletný rad služieb naprieč celou existenciou spoločnosti.

Založíme Vám novú spoločnosť s ručením obmedzeným, pričom Vy nezaplatíte ani o euro navyše, ako by ste zaplatili pri založení s.r.o. svojpomocne. Podnikateľským poradenstvom sa zaoberáme už niekoľko rokov, pričom počas našej niekoľkoročnej praxe sme založili stovky nových spoločností s ručením obmedzeným. Proces zakladania spoločnosti je pod dohľadom právnika s niekoľkoročnou praxou.

S riešením BASIC už za 336,- Eur Vám na základe Vami poskytnutých údajov:

  • príprava a tlač dokumentov;
  • oboznámime Vás s celým procesom zakladania spoločnosti a to vybavenia živnostenských listov a následného zápisu spoločnosti do príslušného obchodného registra;
  • ohlásime živnosti na príslušnom obvodnom úrade vo Vašom mene, pričom v cene služby je zahrnuté ohlásenie piatich voľných živností;
  • odošleme návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra so všetkými povinnými prílohami;
  • zaplatíme za Vás súdny poplatok, ktorý sa podľa súčasne platnej prílohy zákona SNR č. 71/1992 Zb. SADZOBNÍK SÚDNYCH POPLATKOV - položka 17 písmeno a) ods. 2 z návrhu na prvý zápis iných právnických osôb vyberá vo výške 331,50 Eur;
  • zabezpečíme vydanie kvalifikovaného certifikátu na vytváranie zaručeného elektronického podpisu zdarma

Vznikom spoločnosti náš servis samozrejme nekončí. V prípade potreby Vám vieme asistovať pri uskutočňovaní zmien vo Vašej s.r.o.-čke, či už prevod obchodného podielu, zmena sídla, konateľa, ako aj ďalšie. Rovnako Vám vieme poskytnúť služby vedenia účtovníctva. V prípade, ak sa rozhodnete svoje podnikanie ukončiť, vám navrhneme vhodný spôsob ukončenia činnosť, či už likvidáciu alebo iný spôsob a týmto proces zániku spoločnosti Vám budeme asistovať až do úplného výmazu spoločnosti z obchodného registra.