Offshore SEYCHELLES - International Business Company

Naša spoločnosť v rámci komplexnej ponuky služieb ponúka svojim klientom založenie offshore spoločnosti v daňovom raji v Seychelskej republike (Republic of Seychelles; Repiblik Sesel; République des Seychelles) s úradnými jazykmi angličtinou a francúzštinou.

V daňových rajoch sa vo väčšine prípadov zakladajú medzinárodné obchodné spoločnosti, IBC (International Business Company). Ide o obchodnú spoločnosť spravidla upravenú špeciálnym zákonom, ktorá je určená pre podnikanie mimo územia daného štátu, kde je registrovaná. Výhodou je minimálne zdanenie príjmov tejto spoločnosti a neverejný obchodný register. Okrem týchto výhod sa podnikanie v daňovom raji na Seychelských ostrovoch vyznačuje aj ďalšími pozitívnymi vlastnosťami.

Seychelská IBC (International Business Company) - ide o univerzálny a najpopulárnejší typ offshore spoločnosti na Seychelských ostrovoch. Tak ako pri väčšine klasických offshore spoločností, aj Seychellské IBC nie sú zaťažené daňou právnických osôb pri podnikaní vo všetkých formách medzinárodného obchodu. Minimálne požiadavky na vedenie účtovníctva, ako aj vysoká diskrétnosť, sú spoločnými menovateľmi seychelskej IBC.

Seychelská IBC je podobná najobľúbenejším medzinárodným obchodným spoločnostiam a v niektorých ohľadoch dokonca prevyšuje štandard modelu offshore spoločností. Od zavedenia Seycheles International Business Companies Act (Seychelsky medzinárodný obchodný zákon) v roku 1994, vzniklo viac ako 30 000 spoločností a viac ako 600 nových offshore spoločností je registrovaných každý mesiac.

Naša spoločnosť už niekoľko rokov ponúka založenie offshore spoločnosti v Seychelskej republike. Hlavným dôvodom výberu tejto jurisdikcie je stabilné právne prostredie s vysokou mierou flexibility na požiadavky zakladateľov offshore spoločnosti.

V rámci služieb ponúkame niekoľko možností založenia offshore spoločnosti, či už využitie klasickej formy založenia, kde sa spoločnosť zakladá na Vami uvedené osoby a rovnako aj s Vami vymenovaným riaditeľom, alebo využitie služieb nominovaných vlastníkov a riaditeľov, kde nominované osoby oficiálne prevezmú vlastníctvo a riadenie tejto spoločnosti so zachovaním Vášho vplyvu na ďalší chod tejto spoločnosti.

Pri posudzovaní právnych a daňových dôvodov založenia offshore spoločností je dôležité, aby riadenie a kontrola spoločnosti bola oficiálne vykonávaná na území Seychelskej republiky. Je vhodné, aby pred začatím využívania offshore spoločnosti na optimalizáciu daňových nákladov, ste konzultovali otázku využívania takejto formy s účtovným a daňovým poradcom, keďže aplikácia daňových predpisov závisí od konkrétnych podmienok realizácie podnikateľskej činnosti. Tradičná rola riaditeľa spoločnosti je dohliadať na chod spoločnosť. Klienti bežne z uvedeného dôvodu žiadajú o vykonávanie tejto úlohy priamo na ostrove. To zvyčajne znamená, aby sa podpisovali niektoré dokumenty v mene spoločnosti a zvolávali sa nutné valné zhromaždenia z územia Seychelskej republiky. Samozrejme, takýto riaditeľ bude vykonávať a plniť svoju úlohu v súlade s Vašimi požiadavkami. Meno riaditeľa nebude prístupné v žiadnom verejnom dokumente, keďže informácia o riaditeľovi patrí medzi dôverné informácie.

Súvisiaca legislatíva:

Seycheles International Business Companies Act - konsolidovaná verzia k 1. 12. 2014