voľná živnosť,

  • Živnostenské podnikanie

    Živnosťou je sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku a za podmienok ustanovených týmto zákonom. Nie každá činnosť, ktorá spĺňa definíciu živnosti, je aj živnosťou.

  • Zoznam živností

    Rozmýšľať nad začatím podnikania, ale neviete ako svoju činnosť pomenovať? Prezrite si aktuálny prehľad označení jednotlivých druhov živností.