Medzinárodná obchodná spoločnosť IBC - offshore Seychelles

Seychely sú stabilnou a nezávislou krajinou. Priaznivá legislatíva prostredníctvom poplatkov za založenie a správu spoločnosti urobila z tejto krajiny obľúbené offshore centrum. Prezrite si hlavné charakteristiky Seychelskej IBC.

Seychelská republika (Seychely) patrí medzi relatívne mladé offshore jurisdikcie. Legislatíva týkajúca sa offshore spoločnosti bola prijatá v roku 1994. Seychelly sú využívané najčastejšie europskými spoločnosťami a zakladateľmi. Dôvodom je prijateľný časový posun a povesť stabilnej zeme s dobre nastavenou legislatívou. Táto jurisdikca sa vyznačuje, tak ako ostatné, žiadnou daňou z príjmov dosahovaných z výkon podnikania offshore spoločností. Nevyhnutnosťou je len úhrada každoročných obnovovacích vládnych poplatkov. Ďalšie významné charakteristiky je možné zhrnúť v nasledovnom prehľade.

 

Charakteristika

Možnosť

Daň z príjmov a dane z podnikania 0 %
Podnikanie v medzinárodnom meradle Áno
Podnikanie na území Seychel Nie
Považovanie za rezidenta Seychel Nie
Úradný jazyk Angličtina
Prevádzkové objekty Môžu byť stanovené podľa potreby
Minimálne splatenie základného imania 0,- USD
Výška základného imania bez obmedzenia
Vládny licenčný poplatok 100,- USD
Vyjadrenie kapitálu v akejkoľvek mene alebo v naturáliách
Akcie na doručiteľa Nepovolené
Minimálny počet riaditeľov Jeden
Minimálny počet vlastníkov Jeden
Zahraničný riaditeľ povolený
Podnikové rady povolené
Založenie prostredníctvom registračného agenta nevyhnutné
Sídlo na území Seychel nevyhnutné
Register riaditeľov uložený u registračného agenta
Zoznam vlastníkov uložený u registračného agenta
Zoznam vlastníkov poskytnutý verejným registrom Nie
Zverejňovanie skutočných vlastníkov registračnému úradu Nie
Zverejňovanie skutočných vlastníkov registračnému agentovi Áno (dôverná informácia due diligence)
Konanie riadneho valného zhromaždenia nevyžaduje sa
Zápisnica z rokovania predstavenstva kdekoľvek na svete, aj v zastúpení
Uznesenia a zápisnice z rokovania orgánov uložené u registračného agenta
Firemná pečiatka nepožaduje sa
Vedenie účtovníctva nepožaduje sa
Kontrola účtov nepožaduje sa
Zverejnenie účtov nepožaduje sa
Prístup k zmluvám o zabránení dvojitého zdanenia nie je k dispozícii pre IBC spoločnosti
Vykonávané devízové kontroly nie
Devízové obmedzenia nie
Redomicile zahraničnej spoločnosti na Seychely áno
Redomicile Seychelskej spoločnosti do zahraničnia áno
Čistý čas zápisu spoločnosti do registra 1-2 pracovné dni
Ready-made spoločnosti dostupné