Ponúkame Vám

komplexný rad služieb

Zabezpečíme Vám

celý proces
založenia S.R.O.

Garantujeme Vám

profesionálny prístup
a odbornosť

Ready-made s.r.o.

Potrebujete podnikať čo najskôr? Hľadáte spoločnosť, ktorá už figuruje v obchodnom registri alebo je registrovaná za platiteľa DPH? Využite hotovú ready-made spoločnosť z našej ponuky za 450€ s využitím prenájmu sídla s.r.o.. Poplatky za zmeny už v cene.

Čítajte ďalej 

Osobné a kapitálové spoločnosti

Obchodné spoločnosti sa rozdeľujú na dva základné druhy, a to na spoločnosti osobné a spoločnosti kapitálové. Medzi osobné spoločnosti patrí verejná obchodná spoločnosť a komanditná spoločnosť. Medzi kapitálové spoločnosti zaraďujeme spoločnosť s ručením obmedzeným a akciovú spoločnosť.

Variabilita označení Seychellskej IBC spoločnosti

Meno spoločnosti môže končiť slovom alebo skratkou označujúcou právnickú osobu alebo spoločnosť s ručením obmedzeným.