Ponúkame Vám

komplexný rad služieb

Zabezpečíme Vám

celý proces
založenia S.R.O.

Garantujeme Vám

profesionálny prístup
a odbornosť

Zákon rozoznáva tri druhý živností. U remeselných a viazaných živností sa vyžaduje preukázanie dosiahnutia odborného vzdelávania, prípadne prax. Takéto podmienky môže spĺňať len fyzická osoba. Preto u spoločností s ručením obmedzeným preukazuje dosiahnuté vzdelanie, prípadne získané osvedčenie alebo prax, ustanovený zodpovedný zástupca. Pre voľné živnosti nie sú ustanovené žiadne obmedzenia ani podmienky.

Remeselné živnosti

U remeselných živností je podmienkou prevádzkovania odborná spôsobilosť získaná vyučením v odbore. U týchto živností je tak nevyhnutné preukázať odbornú spôsobilosť výučným listom, prípadne získanou praxou v odbore.
Zoznam remeselných živností

Viazané živnosti

Podmienkou prevádzkovania viazaných živností je odborná spôsobilosť získaná inak, napríklad získaním iného typu vzdelania, prípadne osvedčenia. V niektorých prípadoch je vyžadujúca aj prax v odbore.
Zoznam viazaných živností

Voľné živnosti

Voľné živnosti môže prevádzkovať ktokoľvek a nevyžadujú sa žiadne kvalifikačné alebo iné odborné predpoklady.
Zoznam voľných živností 

 

Orgány spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.)

Spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.) ako právnická osoba je vytvorenou právnou fikciou, ktorá nemôže sama osebe konať, bez účasti fyzických osôb. S.r.o. nevyhnutne musí byť založená na určitej organizačnej štruktúre.Právna úprava rozlišuje dva druhy orgánov a to orgány obligatórne a orgán fakultatívny. Treba však odlišovať orgán spoločnosti od osôb, ktoré tento orgán tvoria. Orgán je možné definovať ako vnútorný útvar spoločnosti bez právnej subjektivity, ktorý tvorí určitá osoba alebo skupina osôb zabezpečujúcich činnosť spoločnosti ako právnickej osoby buď vo vzťahu k tretím osobám, alebo dovnútra spoločnosti.

Podnikateľom sa môžete stať do týždňa

Na založenie živnosti potrebujete len platný občiansky preukaz, spoločnosť s. r. o. si môžete aj kúpiť. Napriek výhodám zamestnaneckého pomeru čoraz viac ľudí chce "pracovať na svojom“. Začať podnikať je každým rokom jednoduchšie. Pri živnostiach sa byrokracia výrazne znížila a umožnila rozbehnúť biznis doslova do jedného týždňa. Podnikatelia hovoria, že stále je čo zlepšovať. Záujem stúpa aj o spoločnosti s ručením obmedzeným.