Ponúkame Vám

komplexný rad služieb

Zabezpečíme Vám

celý proces
založenia S.R.O.

Garantujeme Vám

profesionálny prístup
a odbornosť

Podmienky a priebeh osobného bankrotu

Vyhlásenie osobného bankrotu nie je jednoduchým procesom. Od podania návrhu do úspešného zavŕšenia celého procesu ubehne niekoľko rokov. Úspešnosť však nie je zaručená. Je preto vhodné, aby pred tým, ako sa začnete zaoberať myšlienkou osobného bankrotu, ste poznali základné podmienky, za akých môže osobný bankrot ozdraviť stav vašich financií.

Registrácia pre daň z pridanej hodnoty

Nevyhnutnou súčasťou podnikateľov je aj registrácia za platiteľa dane z pridanej hodnoty. K tejto registrácii môže dôjsť zo zákona, prípadne podnikateľ je povinný podať žiadosť o registráciu z dôvodu dosiahnutia zákonom stanoveného obratu alebo podniketeľ sa môže dobrovoľne rozhodnúť pre zaregistrovanie.